Witaj na ścieżce polepszania jakości życia

Taoistyczna Joga

Facebook

Taoistyczna  Joga

to praktyka, która sięga korzeniami do starożytnego systemu filozoficznego i duchowego - taoizmu, pochodzącego z Chin. Taoizm kładzie nacisk na harmonię z tao, czyli "drogą" lub "przyrodą". W taoistycznej joge dążymy do odnalezienia tej harmonii nie tylko w nas samych, ale także w otaczającym nas świecie.

Joga ta opiera się na zrozumieniu, że każdy z nas jest mikrokosmosem, który jest połączony z makrokosmosem, wszechświatem. Poprzez wykorzystanie praktyk taoistycznej jogi, takich jak qigong, medytacja, ćwiczenia oddechowe i alchemia wewnętrzna, rozwijamy wewnętrzną siłę i energię życiową, znane jako "qi" lub "chi".


Lepsza jakość życia dzięki Taoistycznej Jodze


Praktyka taoistycznej jogi skupia się na podniesieniu jakości życia w wielu aspektach. Poprzez czerpanie z taoistycznej mądrości i technik, osiągamy:

1. Zdrowie i witalność

Ćwiczenia qigong, techniki automasażu, metody jogi seksu oraz ćwiczenia oddechowe pomagają w odblokowaniu przepływu energii w ciele, poprawiając ogólną kondycję fizyczną organizmu.

2. Spokój umysłu

Medytacja taoistyczna umożliwia nam uspokojenie umysłu, pozbycie się stresu i lęku, a także na osiągnięcie stanu ,,tu i teraz"

3. Równowaga emocjonalna

Poprzez rozwijanie świadomości i zrozumienia taoistycznych zasad yin i yang, uczymy się równoważyć nasze emocje, co wpływa korzystnie na nasze relacje z innymi i samym sobą.

4. Rozwój wewnętrzny

Praktyka alchemii wewnętrznej prowadzi do rozwoju na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym. 

Przeczytaj pełen artykuł o Taoistycznej Jodze  -> Tutaj

Taoistyczna joga

Wg. taoizmu Tao to jest to co daje napęd wszystkim zjawiskom we wszechświecie. Z początku była pustka, z której powstały dwie siły z których powstał wszechświat. Te siły, które nazywają się Yin i Yang. Yin energia wody i Yang energia ognia. Różnego rodzaju stany energetyczne we wszechświecie zostały podzielone na pięć tzw. żywiołów które w tradycji taoistycznej noszą określenie taoistyczne jako: drzewo, ziemia, ogień, metal, woda. Wzajemne oddziaływanie tych dwóch sił i stanów energetycznych (żywiołów) stworzyły wszystkie galaktyki (w tym również i naszą) i planety. 

W taoistycznej tradycji, która liczy sobie ponad 5 tysięcy lat, człowiek jest uważany za łączące ogniwo między kosmosem a ziemią. Tao jest uniwersalne, dlatego też w człowieku manifestują się wszystkie kosmiczne prawa. Wnętrze człowieka jest postrzegane jako mikrokosmos.

Na człowieka oddziałuje zimna energia ziemi (woda, kobieta, bierna, bardzo mocna, znak -) oraz energia kosmosu (gorąca, dynamiczna, ekspansywna, mężczyzna, znak +). Te dwa rodzaje energii łączą się, krążą i gromadzą się w naszym ciele poprzez system kanałów i centrów energetycznych. Właściwa energia powinna być ciepła i zrównoważona. Jeżeli występują zaburzenia równowagi energii np. ciepła energia staje się bardziej zimna lub gorąca, to występują różnego rodzaju zachwiania. Poprzez tysiące lat mistrzowie taoizmu wypracowali metodę zrównoważenia energii, zgromadzenia i wzmocnienia i osiągnięcie rozwoju osobowości dla osiągnięcia wyższych duchowych celów (połączenia z Tao). Ponieważ koniecznym celem adeptów taoizmu jest ostateczne połączenie za Tao i osiągnięcie nieśmiertelności. Pod pojęciem nieśmiertelność uważało się powrót do źródła i odrodzenie duchowe. Były opracowane dosyć skomplikowane psychofizyczne metody dla osiągnięcia tego celu. Ogólnie w taoistycznej tradycji to nazywa się taoistyczną alchemią lub współczesna nazwa taoistyczna joga ezoteryczna. Ponieważ celem było osiągniecie nieśmiertelności duchowej. 

Wierząc w reinkarnację taoiści dążyli do przedłużenia życia fizycznego, aby jak najwięcej osiągnąć duchowych celów w jednym cyklu życia. Osiągnięcie fizycznej nieśmiertelności jest niemożliwe, ale przez wieki były opracowywane i udoskonalane system polepszenia zdrowia a tym samym przedłużenia życia. 

Przechodzimy teraz do omówienia systemu energetycznego człowieka.  Tak jak wcześniej wspomniałem, na nas oddziałują dwa rodzaje energii, które łączą się i krążą w naszym ciel. Energia ziemi idzie od dołu, energia kosmosu idzie od góry i łączą się w naszym ciele. Mamy w sobie system centrów i kanałów energetycznych, które odpowiadają za gromadzenie, rozprowadzenie energii w naszym organizmie.  Mamy 12 kanałów: 6 kanałów Yin i 6 kanałów Yang, które łączą się i tworzą sieć. Ze względu na symetrię naszego ciała taka sama ilość kanałów występuje po drugiej stronie. Czyli w całym ciele człowieka jest 24 kanałów. Te kanały można porównać z rzeką, która rozprowadza energię w ciele człowieka. Istnieją jeszcze dodatkowe kanały, jest ich 8 nazwane cudowne naczynia Mai. Te naczynia można porównać ze zbiornikami albo jeziorami. Ich rolą jest regulacja natężenia energetycznego w różnych częściach ciała. Mówiąc prościej, tam, gdzie występuje nadmiar energii należy ją zabrać, a tam, gdzie niedobór to należy ją dodać, czyli regulacja. W ciele człowieka również istnieją centra energetyczna, które odpowiadają za poszczególne funkcje naszego istnienia. Zaczynając od podstawowych tj. zdrowie fizyczne i psychiczne, seksualność, waleczność, rozwój duchowy i połączenie z wyższymi energiami. Ogólnie rzecz biorąc są ważne trzy centra tzw. tantieny lub dantiane co oznacza tigle lub piece (w nich zbiera się i miesza się energia). Pierwszy to dolny tantien, który znajduje się trzy palce poniżej pępka (niektórzy autorzy uważają, że na poziomie pępka, w środku ciała). Odpowiada on za zdrowie fizyczne, energię witalną w tym również seksualną (jako największy przejaw witalności), waleczność, przedłużenie rodu, twarde stąpanie po ziemi. Drugi centr, czyli środkowy tantien znajduje się na poziomie serca (niektórzy autorzy mówią, że pomiędzy splotem słonecznym a sercem). Jest uważany za miejsce duszy i odpowiada za życie emocjonalne (miłość, empatia, połączenie z otoczeniem). Trzeci górny centr znajduje się w środku głowy i odpowiada z rozwój duchowy, intelekt, twórczość, zdrowie psychiczne i połączenie z wyższą energią kosmiczną. Te trzy tantieny leżą na głównym centralnym kanale, przebiegającym w środku ciała. Kanał centralny rozpoczyna się w punkcie między genitaliami a odbytem przechodzi przez środek ciała do czubka głowy. W systemie energetycznym wyróżniają się również dwa kanały: kanał funkcjonalny oraz kanał zarządzający. Kanał funkcjonalny idzie w dół przedniej strony ciała i jest Yin, żeński i zimnej natury. Kanał zarządzający przebiegający wzdłuż pleców do głowy i jest Yang, męski i gorący.  Kiedy te dwa kanał zostaną połączone tworzą orbitę mikrokosmiczną, która łączy wszystkie narządy wewnętrzne w ciele. W wyniku połączenia tej drogi następuje harmonizacja energii yin z yang, co zwiększa przepływ i kierowanie energii, żywotność oraz poprawę pracy hormonów. 

W systemie jogi hinduskiej, buddyjskiej oraz tybetańskiej pracuje się nad energią tzw. kundalini. Jej źródło znajduje się u podstawy kręgosłupa, na dole na centralnym kanale. Pobudzenie jej, aktywacja i podniesienie jej do góry wzdłuż centralnego kanału pozwala otworzyć, zaktywizować i polepszyć pracę siedmiu centrów energetycznych (czakr), które odpowiadają za poszczególne funkcje naszego organizmu. W jodze taoistycznej uważa się, że energia Kundalini jest bardzo mocna i kiedy przechodzi przez czakry do głowy i jest niewłaściwie zarządzana, może zrobić spustoszenie w głowie. Co niesie za sobą niebezpieczeństwo w postaci zaburzeń psychicznych. W jodze taoistycznej stosuje się bezpieczniejszą drogę w osiągnięciu celu poprzez połączenie dwóch kanałów; funkcjonalnego i zarządzającego (mikrokosmiczna orbita), które łączą się w punkcie pomiędzy odbytem a genitaliami, skąd bierze początek centralny kanał. Zamykają się poprzez język na podniebieniu. Oznacza to, że energia idzie od dołu wzdłuż kręgosłupa do głowy, poprzez połączenie podniebienia z językiem spływa bezpiecznie w dół. 

Tradycja taoistyczna uwzględnia rolę siedmiu czakr dodając jeszcze dwie, jedna z nich znajduje się u podstawy stóp i symbolizuje siłę ziemi, druga natomiast umieszczona jest nad głową i symbolizuje zbiornik energii kosmosu. 

Bardzo dużą role odgrywa medytacja, w której kładzie się nacisk na cyrkulację energii człowieka w ciele człowieka i poza nim. W tym odgrywa dużą rolę wizualizacja. 

Kolejność pracy w taoistycznej jodze: Oczyszczenie i udrożnienie kanałów, zbieranie i wzmocnienie dolnego tantiena, co niesie za sobą polepszenie stanu zdrowia człowieka (w zdrowym ciele zdrowy duch). Nasza energia witalna tworzy się z połączenia energii przedurodzeniowej lub tzw. esencji – energii jajników i energii nasienia. Można ją porównać z potencjałem genetycznym człowieka, który bierzemy od rodziców i przodków. Oprócz tego energię bierzemy z otoczenia (ziemia, kosmos, natura: lasy, góry, powietrze, pożywienie). Połączone te wszystkie czynniki tworzą naszą energię witalną. Dlatego w taoistycznych praktykach zwracają dużą uwagę na kumulację i wykorzystanie seksualnego potencjału człowieka. Energia seksualna jest najwyższym przejawem naszej witalności i w połączeniu 

z innym rodzajem energii jest wykorzystana do celów taoistycznej jogi. 

Kolejny etap: Otwarcie mikrokosmicznego obiegu co niesie za sobą polepszenie pracy organów, zdrowia fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i duchowego, otwarcie 

i wzmocnienie trzech głównych tantienów. 

Następnym krokiem jest otwarcie makrokosmicznego obiegu (wielki niebiański obieg) , który  tworzą mikrokosmiczna orbita oraz dodatkowe kanały Mai (kanały rąk i nóg). Otwarcie wielkiego niebiańskiego obiegu jest początkiem dalszego etapu tzw. połączenia żywiołów. 

W ciele człowieka żywioły reprezentują takie organy: Drzewo – wątroba, woreczek żółciowy, Ogień- serce, jelito cienkie, Ziemia- trzustka, śledziona, żołądek, Metal – płuca, jelita grube, Woda – nerki, pęcherz moczowy. 

Podczas wyżej wymienionych praktyk zwraca się dużą uwagę na wzmocnienie, aktywację 

i zharmonizowanie trzech tantienów w ciele człowieka co niesie za sobą polepszenie funkcjonowania człowieka na trzech poziomach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Jeżeli te trzy tantnieny pracują nieharmonijnie to człowiek może mieć zaburzenia zdrowotne, seksualne, psychiczne itp. 

Na wyższych poziomach taoistycznej jogi istnieją inne etapy taoistycznej alchemii tzw. Oświęcenie Kan i Li, Pieczętowanie Pięciu Narządów Zmysłowych, Zjednoczenie Niebios 

i Ziemi. Nieśmiertelność, Zjednoczenie Człowieka i Niebios. Prawdziwa Nieśmiertelność. Te praktyki stosowane są na najwyższych poziomach zaawansowanej pracy z energią.

Metody praktyk Tao Arte Włodzimierza Wieliczkowskiego: 

W Tao Arte skupiamy się głównie nad polepszeniem jakości życia, dlatego tego też metody, które stosujemy opierają się na praktykach taoistycznej jogi tj. Chiqung, Do Yin, masaże, automasaże, metody jogi seksualnej, medytacja, oczyszczanie i odżywianie organizmu. Metody te stosujemy jako metody wspomagające w jodze taoistycznej. Osoby, które chcą poprawić jakieś aspekty swojego życia mogą wybrać jedną technikę, której systematyczne stosowanie znacznie wpłynie na osiągnięcie celu.

Należy zaznaczyć również, że wyżej wymienione techniki i praktyki nie wymagają specjalnej kondycji, są dostępne i korzystne dla osób w każdym wieku. Praktykujący jest w stanie polepszyć swoje zdrowie i jakość życia.


Autor: Włodzimierz Wieliczkowski


Otwarte zapisy

Kurs 8 Diamentów Bodhidharmy

Intensywny 3-miesięczny program łączący w sobie głęboką mądrość taoistyczną z praktycznymi technikami, które pomogą Ci mieć więcej energii oraz osiągnąć równowagę, zdrowie i harmonię wewnętrzną na co dzień.

Kurs rozpoczyna się 23 października 2023 r.. Przedłużone zapisy do 6 listopada.

Regularne zajęcia stacjonarne

Zajęcia zaczną się 23 października 2023 r. odbywać będą się dwa razy w tygodniu w: poniedziałki w godz. 17:45 - 19:15 oraz środy w godz. 19:15 - 20:45

Lokalizacja: al. Jerozolimskie 51/2, Warszawa (100 m od metra centrum)

Dołączyć można w każdej chwili. nabór otwarty jest w trybie ciągłym. Obowiązują zapisy.

Zapisy, które zostaną otwarte wkrótce

Kurs: Tao relacji

Warsztaty dla par w budowaniu harmonijnego związku. Kurs w formie cyklu warsztatów weekendowych w Warszawie. Planowane rozpoczęcie: Listopad 2023 lub początek 2024 r. 

 

Nauczyciel

Włodzimierz Wieliczkowski

Nauczyciel Taoistycznej Jogi z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem

Założyciel

Tao Arte - Taoistycznej Szkoły Świadomego Życia

 Przeczytaj pełną biografię

Zobacz warsztat wprowadzający do Taoistycznej Jogi

Materiał został zarejestrowany w 2022 r. podczas QiFit Festival - II Ogolopolskiego Festiwalu Energii Świadomego Ruchu w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 

Galeria

Zapisz się do newlletera, a żadna informacja o otwartych zapisach Cię nie ominie