Artykuł

Taoistyczna Joga

Facebook

Taoistyczna Joga

Według taoizmu Tao to siła napędzająca wszystkie zjawiska we wszechświecie. Przyjmuje się że na początku była pusta, z niej wyłoniły się dwie siły, z których dalej uformował się cały wszechświat. Te siły, znane jako Yin i Yang, reprezentują energię Yin w postaci energii wody oraz Yang jako energię ognia. Różnorodne stany energetyczne we wszechświecie zostały podzielone na pięć tzw. żywiołów, które w taoistycznej tradycji określane są jako Drzewo, Ziemia, Ogień, Metal i Woda. Wzajemne oddziaływanie tych sił i stanów energetycznych stworzyło wszystkie galaktyki, w tym również naszą planetę.

W tradycji taoistycznej, liczącej ponad 5 tysięcy lat, człowiek jest postrzegany jako łącznik pomiędzy kosmosem a ziemią. Tao jest uniwersalne, co sprawia, że w człowieku manifestują się wszystkie prawa kosmiczne. Wewnętrzna istota człowieka jest postrzegana jako mikrokosmos.

Na człowieka oddziałuje zimna energia ziemi (jakość: woda, energia żeńska, bierność, duża moc, znak -) oraz energia nieba/kosmosu (jakość: gorąca, dynamiczna, ekspansywna, energia męska, znak +). Te dwa rodzaje energii łączą się, krążą i gromadzą w naszym ciele poprzez system kanałów i centrów energetycznych. Odpowiednia energia powinna być ciepła i zrównoważona. Zaburzenia równowagi energetycznej, np. przekształcenie ciepłej energii w zimną lub gorącą, prowadzą do różnych zaburzeń i w efekcie schorzeń. 

Przez tysiąclecia mistrzowie taoizmu opracowali metody równoważenia energii, jej gromadzenia, wzmacniania oraz osiągania rozwoju jednostki w celu dążenia do wyższych celów duchowych, takich jak połączenie z Tao. Dla adeptów taoizmu niezbędnym celem było ostateczne połączenie z Tao i osiągnięcie nieśmiertelności, rozumianej jako powrót do źródła i odrodzenie duchowe. Opracowano skomplikowane metody psychofizyczne mające na celu osiągnięcie tego celu. Ogólnie, w taoistycznej tradycji, te praktyki nazywane są Neidan, taoistyczną alchemią wewnętrzną lub współcześnie jogą ezoteryczną i mają na celu osiągnięcie nieśmiertelności duchowej. Wierząc w reinkarnację, taoiści dążyli do wydłużenia fizycznego życia, aby móc osiągnąć więcej celów duchowych w jednym cyklu życia. Faktyczna fizyczna nieśmiertelność jest niemożliwa, ale przez wieki opracowywano i doskonalono systemy poprawy zdrowia, a tym samym przedłużenia życia.

To, co obecnie uważane jest za najważniejsze, to fakt, że metody te przetrwały próbę czasu i udowodniły swoje korzyści dla kondycji ludzkiej na wielu poziomach. To z nich wywodzi się m.in. Tai Chi, Qigong, Akupunktura i wiele metod medycyny chińskiej.

Jak powyżej wspomniano, na system energetyczny człowieka oddziałują dwa rodzaje energii, które łączą się i krążą w ciele. Energia ziemi biegnie od dołu, energia kosmosu z góry, łącząc się w naszym ciele. Posiadamy system centrów i kanałów energetycznych, odpowiedzialnych za gromadzenie i rozprowadzanie energii w organizmie. Składa się on z 12 kanałów: 6 kanałów Yin i 6 kanałów Yang, które łączą się w sieć. Z powodu symetrii ciała istnieje identyczna liczba kanałów po każdej stronie. Ciało człowieka zawiera łącznie 24 kanały. Te kanały można porównać do rzeki, która dystrybuuje energię w ciele człowieka. Istnieją także dodatkowe kanały, łącznie 8, zwane cudownymi naczyniami Mai. Te naczynia można porównać do zbiorników lub jezior. Ich zadaniem jest regulacja intensywności energetycznej w różnych częściach ciała, czyli tam, gdzie występuje nadmiar energii, należy ją odebrać, a tam, gdzie jest niedobór, należy ją dodać. W ciele człowieka istnieją również centra energetyczne, które odpowiadają za różne funkcje naszego istnienia, począwszy od podstawowych, takich jak zdrowie fizyczne i psychiczne, przez seksualność, waleczność, rozwój duchowy, aż po połączenie z wyższymi energiami. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy kluczowe centra, tzw. Dantiany, co oznacza "tygle" lub "piece" (miejsca gromadzenia i mieszania energii). 

W praktykach taoistycznych skupia się uwagę na wzmocnieniu, aktywacji i harmonizacji trzech Dantianów w ciele, co prowadzi do poprawy funkcjonowania człowieka na trzech poziomach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Nieharmonijne działanie tych trzech Dantianów może prowadzić do zaburzeń zdrowotnych, seksualnych, psychicznych itp.

Dantiany leżą na głównym centralnym kanale, który przebiega w środku ciała. Kanał ten rozpoczyna się między genitaliami a odbytem i biegnie do czubka głowy. W systemie energetycznym naczyń cudownych Mai, istnieją także dwa ważne kanały: kanał funkcjonalny i kanał zarządzający. Kanał funkcjonalny biegnie w dół na przedniej strony ciała, jest Yin, żeński i ma zimną naturę. Kanał zarządzający biegnie wzdłuż pleców do głowy, jest Yang, męski i gorący. Kiedy te dwa kanały są połączone, tworzą orbitę mikrokosmiczną, która łączy wszystkie wewnętrzne narządy w ciele.  W wyniku połączenia tej drogi następuje harmonizacja energii yin z yang, co zwiększa przepływ i kierowanie energii, żywotność oraz poprawę pracy hormonów. 

W systemach jogi hinduskiej, buddyjskiej i tybetańskiej praktykuje się pracę nad energią nazywaną kundalini. Jej źródło znajduje się u podstawy kręgosłupa, w dolnej części centralnego kanału. Aktywacja i unoszenie jej w górę wzdłuż centralnego kanału umożliwia otwarcie, aktywację i poprawę funkcjonowania siedmiu centrów energetycznych (czakr), które odpowiadają za różne funkcje organizmu. W taoistycznych praktykach energetycznych uważa się, że energia Kundalini jest bardzo potężna i kiedy przepływa przez czakry do głowy, jeśli nie jest właściwie kontrolowana, może spowodować chaos w umyśle, co wiąże się z ryzykiem zaburzeń psychicznych. W jodze taoistycznej stosuje się bezpieczniejsze metody osiągnięcia tego samego celu poprzez połączenie dwóch kanałów: funkcjonalnego i zarządzającego (orbita mikrokosmiczna), które łączą się w punkcie pomiędzy odbytem a genitaliami, a następnie zamykają się poprzez język na podniebieniu. To oznacza, że energia podąża od dołu kręgosłupa do głowy, a połączenie podniebienia z językiem umożliwia bezpieczny przepływ w dół.

Tradycja taoistyczna uwzględnia rolę siedmiu czakr, dodając do nich jeszcze dwie kolejne. Jedna z nich znajduje się u podstawy stóp i symbolizuje siłę ziemi, a druga jest umieszczona nad głową i symbolizuje zbiornik energii kosmicznej.

Podczas praktyk energetycznych taoistycznej jogi, bardzo ważną rolę odgrywa medytacja, skupiając się na cyrkulacji energii wewnątrz i na zewnątrz ciała człowieka. Duże znaczenie odgrywa tutaj również odpowiednia wizualizacja.

Proces praktykowania taoistycznej jogi obejmuje kilka etapów:

W klasztorach taoistycznych po dziś dzień istnieją zaawansowane etapy taoistycznej alchemii i wyższe poziomy pracy z energią, takie jak Pieczętowanie Pięciu Narządów Zmysłowych, Oświecenie Kan i Li,  Zjednoczenie Niebios i Ziemi, a także dążenie do nieśmiertelności poprzez Zjednoczenie Człowieka i Niebios. 

Metody praktyk Tao Arte Włodzimierza Wieliczkowskiego koncentrują się głównie na poprawie jakości życia. Opierają się na praktykach taoistycznej jogi oraz Qigong, Dao Yin, automasażu, metod jogi seksualnej, medytacji oraz metodach oczyszczania organizmu. Osoby pragnące poprawić różne aspekty swojego życia mogą wybrać odpowiednią dla nich technikę,  która regularne stosowana znacznie wpłynie na osiągnięcie zamierzonego celu.

Warto zaznaczyć, że wymienione techniki i praktyki są dostępne dla osób w każdym wieku, nie wymagają specjalnej kondycji fizycznej i mogą przynosić korzyści zdrowotne oraz poprawiać jakość życia praktykujących.

Autor: Włodzimierz Wieliczkowski

Redakcja: Marcin Wojewoda

Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie pod adresem taoistycznajoga@gmail.com